Az elmúlt 10 év legfontosabb közleményei   Teljes publikációs lista: MTA-KPA
 


Könyvek
 
Szerkesztett könyvek
 

Könyvfejezetek
 

Folyóiratcikkek
Magyar   English

2012
Németh Zs., Urbán, R., Farkas, J., Kuntsche, E., & Demetrovics, Z. (2012). Az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdőív hosszú és rövid változatának hazai alkalmazása. Magyar Pszichológiai Szemle (in press)      
Petke Zs., Csorba J., Mészáros J., Vingender I., Farkas J., Demetrovics Zs., Kovács Zs., Menczel Zs., Pataki Z., Simor, P., Havasi, A., Melles K., Márványkövi F., & Rácz, J. (2012). Buprenorphin/naloxon szubsztitúció alatt álló ópiátfüggők pszichoszociális tüneteinek változásai hathónapos terápia során. Neuropsychopharmacol Hung, 14(1), 7-17.      
2011
Maráz A., Demetrovics Zs. (2011). Borderline betegek jutalomkésleltetésének vizsgálata: szisztematikus szakirodalmi áttekintés. Psychiatria Hungarica, 26(2), 68-77.    
87 KB
 
Maráz A., Demetrovics Zs. (2011). Mentálhigiénés kutatás brit módra. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12(1), 35-46.    
88 KB
 
Szabó A., Kun B., Urbán R. Demetrovics Zs. (2011). Kezdeti eredmények a Wong és Law Érzelmi Intelligencia Skála (WLEIS-HU) hazai alkalmazásával. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12(1), 1-15.    
99 KB
 
Kun B., Urbán R., Balázs H., Kapitány M., Nagy H., Oláh A., Demetrovics Zs. (2010). Az Érzelmek Mérése Skála háromfaktoros modelljének adaptálása. Magyar Pszichológiai Szemle (in press)      
2010
Demetrovics Zs., Mervó B., Corazza O., Davey Z., Deluca P., Drummond C., Enea A., Moskalewicz J., Di Melchiorre G., Di Furia L., Farre M., Flesland L., Floridi L., Iszáj F., Scherbaum N., Siemann H., Skutle A., Torrens M., Pasinetti M., Pezzolesi C., Pisarska A., Shapiro H., Sferrazza E., van der Kreeft P., Schifano F. (2010). Az elektronikus prevenció lehetőségei az új (szintetikus) drogok használatának megelőzésében: a Rekreációs Drogok Európai Hálózatának (Recreational Drugs European Network) bemutatása. Addictologia Hungarica, (in press)      
Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Az érzelmi intelligencia szerepe az addikciós zavarokban. Psychiatria Hungarica, 25(6), 503-524.    
128 KB
 
Demetrovics Zs., Koronczai B. (2010). Az internet árnyoldala: problémák és függőség. Oktatás-Informatika, 2(1-2), 44-50.      
Mervó B., Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Eszközkészlet a biztonságosabb és egészségesebb éjszakai élet elősegítéséhez: a Healthy Nightlife Handbook értékelése. Addictologia Hungarica, 9(1), 34-69.    
267 KB
 
Demetrovics Zs. (2010). Korszerű mérőmódszerek az addiktológiában. Orvosképzés 85(S4), 349-352.    
3 MB
 
Tombor I., Paksi B., Urbán R., Kun B., Arnold P., Rózsa S., Demetrovics Zs. (2010). A dohányzás elterjedtsége a magyar felnőtt lakosság körében. Népegészségügy, 88(2), 149-154.    
494 KB
 
Tombor I., Paksi B., Urbán R., Kun B., Arnold P., Rózsa S., Demetrovics Zs. (2010). A dohányzás epidemiológiája a magyar népesség körében országos reprezentatív adatok alapján. Orvosi Hetilap, 151(9), 330-337.    
120 KB
 
2009
Paksi B., Rózsa S., Kun B., Arnold P., Demetrovics Zs. (2009). A magyar népesség addiktológiai problémái: az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10(4), 273-300.    
364 KB
 
Balázs H., Kun B., Demetrovics Zs. (2009). A kóros játékszenvedély típusai. Psychiatria Hungarica, 24(4), 238-247.    
888 KB
 
Takács I. G., Demetrovics Zs. (2009). A tűcsere programok hatékonysága az injektáló droghasználók közötti HIV és hepatitisz fertőzés megelőzésében. Psychiatria Hungarica, 24(4), 264-281.    
105 KB
 
Dúll A., Demetrovics Zs. (2009). A bevásárlóközpontok környezetpszichológiai ambivalenciái. Korunk, 3(12), 39-46.    
114 KB
 
Andó B., Kökönyei Gy., Paksi B., Farkas J., Rózsa S., Demetrovics Zs. (2009). A 7 tételes Szenzoros Élménykeresés Kérdőív (SSS-7-HU) bemutatása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10(2), 139-152.    
89 KB
 
2008
Felvinczi K., Simon K., Demetrovics Zs. (2008). A tájékoztatás szerepe a kábítószer-használattal közvetlenül összefüggő halálesetek elkerülésében. Kapocs, 7(39), 48-51.      
Demetrovics Zs. (2008). Szerencsejáték és kóros játékszenvedély Magyarországon. Psychiatria Hungarica, 23(5), 336-348.    
96 KB
 
Demetrovics Zs., Lackó Zs. (2008). A Camberwell Szükségletfelmérési Interjú (Camberwell Assessment of Need) magyar változatának (CAN-R-hu) bemutatása. Psychiatria Hungarica, 23(4), 297-303.    
66 KB
 
Demetrovics Zs., Kurimay T. (2008). Testedzésfüggőség: a sportolás mint addikció. Psychiatria Hungarica, 23(2), 129-141.    
97 KB
 
2007
Szilágyi A., Barta Cs., Boór K., Székely A., Demetrovics Zs., Csorba J., Kalász H., Sasvári-Székely M. (2007). A gyermekkori figyelemhianyos hiper- aktivitasi zavar lehetseges szerepe a fiatalkori heroinfuggoseg kialakulasaban. Neuropsychopharmacol Hung, 9(2), 69-75.    
508 KB
 
Barth Á., Demetrovics Zs., Bognár G. (2007). Drogfüggő betegek kezelésével kapcsolatos ismeretek és attitűdök vizsgálata pszichiáter szakorvosok körében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8(3), 179-192.    
161 KB
 
Pajkossy P., Demetrovics Zs. (2007). A kannabisz-használat szerepe a pszichotikus állapotok kialakulásában. Psychiatria Hungarica, 22(2), 145-162.    
106 KB
 
2006
Paksi B., Demetrovics Zs., Nyírády A., Nádas E., Buda B., Felvinczi K. (2006). A magyarországi iskolai drogprevenciós programok jellemzői. Addictologia Hungarica, 5(1-2), 5-36.    
623 KB
 
Dúll A., Demetrovics Zs., Paksi B., Felvinczi K., Buda B. (2006). A bevásárlóközpontok, mint a csellengés helyei: A „hely-fogyasztás” kontextuális elemzése. Magyar Pszichológiai Szemle, 61(1), 107-132.    
439 KB
 
2005
Demetrovics Zs., Bodrogi A. (2005). Előszó a Komorbiditás tematikus számhoz. Addictologia Hungarica, 4(3), 265-266.    
135 KB
 
Demetrovics Zs. (2005). A droghasználat pszichiátriai komorbiditása. Addictologia Hungarica, 4(3), 319-340.      
2004
Demetrovics Zs., Szeredi B., Nyikos E. (2004). A Problémás Internethasználat Kérdőív bemutatása. Psychiatria Hungarica, 19(2), 141-160.    
128 KB
 
Demetrovics Zs. (2004). Nemi különbségek a rekreációs droghasználatban. Addictologia Hungarica, 3(4), 533-542.    
101 KB
 
2003
Demetrovics Zs. (2003). Drogproblémák: kérdések, válaszok, félreértések. Természet Világa, 134(2), 64-67.      
Demetrovics Zs. (2003). Droghasználat: öngyógyítás, élménykeresés és társas hatások. Magyar Orvos, 9, 1-3.      
Demetrovics Zs. (2003). Az opiátaddikció hátterének családdinamikai megközleítése. Fejlesztő Pedagógia, 14(2-3), 60-64.      
Demetrovics Zs. (2003). Drog és AIDS I. Epidemiológiai helyzetkép. Képzés egy életen át. Továbbképző szakfolyóirat gyógyszerészek számára, 3(4), 10-14.      
Demetrovics Zs. (2003). Drog és AIDS II. A megelőzés és az ártalomcsökkentés lehetőségei. Képzés egy életen át. Továbbképző szakfolyóirat gyógyszerészek számára, 3(5), 3-15.      
Demetrovics Zs. (2003). Szintetikus drogok kockázatfelmérése: a ketamin, a GHB és a 4-MTA. Addictologia Hungarica, 2(1), 93-104.      
Demetrovics Zs. (2003). Szintetikus drogok kockázatfelmérése: a PMMA. Addictologia Hungarica, 2(3-4), 431-437.      
2002
Paksi B., Demetrovics Zs., Czakó Á. (2002). Az iskolai drogprevenciós programok értékelése I. rész. Addictologia Hungarica, 1(1), 15-37.      
Paksi B., Demetrovics Zs., Czakó Á. (2002). Az iskolai drogprevenciós programok értékelése II. rész. Addictologia Hungarica, 1(1), 38-49.      
2001
Demetrovics Zs., Nagy Gy. (2001). Személyes törekvések és egészség. Magyar Pszichológiai Szemle, 56(4), 513-538.    
276 KB
 
Nyikos E., Szeredi B., Demetrovics Zs. (2001). Egy új viselkedéses addikció: Az internethasználat személyiségpszichológiai korrelátumai. Pszichoterápia, 10(3), 168-182.      
Demetrovics Zs., Honti J., Csorba J., Szemelyácz J. (2001). A szubsztitúciós metadon kezelés I. Történeti áttekintés. Psychiatria Hungarica, 16(1), 57-69.    
104 KB
 
Honti J., Szemelyácz J., Demetrovics Zs., Csorba J. (2001). A szubsztitúciós metadon kezelés II. Farmakológia és alkalmazás. Psychiatria Hungarica, 16(1), 70-79.    
94 KB
 
Demetrovics Zs., Honti J., Szemelyácz J., Csorba J. (2001). A szubsztitúciós metadon kezelés III. Hatékonyság. Psychiatria Hungarica, 16(1), 80-99.    
131 KB
 
Balog P., Tarján E., Demetrovics Zs. (2001). Egy lehetséges megoldás kapcsolati krízisben: a gyökerek közös keresése. Egy párterápia első 12 ülésének fontosabb mozzanatai. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 3(3-4), 26-30.      
Demetrovics Zs., Gábor E. (2001). A ’Drogriadó’ prevenciós program: újabb adatok sorkatonák drogokkal kapcsolatos ismereteiről és a program monitorozása. Egészségnevelés, 42(3), 106-114.      
Demetrovics Zs., Kardos E. (2001). Absztinens és aktív opiátfüggők értékrendje, élettel való elégedettsége, személyes törekvései és megküzdési stratégiái. Addictologia Hungarica, 9(3), 164-177.      
Grezsa F., S. Takács Zs., Demetrovics Zs. (2001). www.necc.hu - Ifjúsági Mentálhigiénés Szolgálat az Interneten. Új Pedagógiai Szemle, 51(5), 115-120.      
2000
Demetrovics Zs. (2000). Ecstasy: szakirodalmi áttekintés. Addictologia Hungarica, 8(2), 84-113.      
Demetrovics Zs. (2000). Az MBDB a kutatások tükrében. Addictologia Hungarica, 8(5), 335-339.      
Demetrovics Zs. (2000). Kell-e nekünk absztinencia? Drogfogyasztók és drogpolitika. Café Bábel, 38(4), 125-134.      
Demetrovics Zs., Pelle A. (2000). „Biztonságos szórakozóhely” program. Ajánlás valamint elméleti és jogi háttéranyag a táncos szórakozóhelyek biztonságos üzemeltetéséhez. Addictologia Hungarica, 8(6), 433-441.      
Gábor E., Demetrovics Zs. (2000). Sorkatonák drogokkal kapcsolatos ismereteinek vizsgálata a Drogriadó prevenciós program tükrében. Egészségnevelés, 41(4), 137-144.      
1999
Paksi B., Demetrovics Zs. (1999). A drogepidemiológia jelenlegi helyzete Magyarországon. Helyzetértékelés, célok, problémák és lehetőségek a Nemzeti Drogstratégia kapcsán. Addictologia Hungarica, 7(1), 14-27.      
1998
Demetrovics Zs. (1998). Serkenő Ifjúság. Educatio, 7(2), 282-293.      
Demetrovics Zs., Garajszki Zs. (1998). Metadonfenntartó kezelés hatékonyságának vizsgálata: változások a társas kapcsolati hálóban. Az ártalomcsökkentés néhány szempontja. Addictologia Hungarica, 6(1), 9-21.      
1997
Demetrovics Zs. (1997). A család és a drog. A terhesség, a szülés és a család jellemzőinek hatása a fiatal drogfogyasztására. Család, gyermek, ifjúság, 6(1), 7-11.      
1996
Demetrovics Zs. (1996). A drogosok nyelve (1992-1995). Szociális Munka, 2, 106-117.      
Demetrovics Zs. (1996). Drogfogyasztók társas kapcsolatainak személyközpontú felmérése: kezdeti eredmények. Addictologia Hungarica, 4(6), 424-435.      
1994
Demetrovics Zs. (1994). Felmérés a drogosok szlengjéről. Network, 35(2), 1-7.      
2013
Csák, R., Demetrovics Zs., Rácz, J. (2012). Transition to injecting MDPV (3,4-methylene-dioxy-pyrovalerone) among needle-exchange programme participants in Hungary. Journal of Psychopharmacology (in press) [IF: 3,036 (2011)]      
Van de Glind, G., van Emmerik-van Oortmerssen, K., Carpentier, P. J., Levin, F. R., Koeter, M. W. J., Barta, C., Kaye, S., Skutle, A. Franck, J., Konstenius, M., Bu, E-T., Moggi, F., Dom, G., Demetrovics, Z., Fatseas, M., Schillinger, A., Kapitány-Fövény, M., Verspreet, S., Seitz, A., Johnson, B., Faraone, S. V., Ramos-Quiroga, A., Allsop, A., Carruthers, S., Schoevers, R. A., IASP research group, van den Brink, W., (2012). The International ADHD in Substance use disorders Prevalence (IASP) study: background, methods and study population. International Journal of Methods in Psychiatric Research (in press) [IF: 2,462 (2011)]      
Corazza, O., Assi, S., Simonato, P., Corkery, J., Bersani, S., Demetrovics, Z., Stair, J., Fergus, S., Pezzolesi, C., Manuela P., Deluca, P., Drummond, C., Blaszko, U., Jacek M., Barbara M., Di Furia, L., Farre, M., Flesland, L., Pisarska, A., Shapiro, H., Siemann, H., Skutle, A., Sferrazza, E., Torrens, M., Sambola, F., van der Kreeft, P., Scherbaum, N. and Schifano, F. (2013) Promoting innovation and excellence to face the rapid diffusion of Novel Psychoactive Substances (NPS) in the EU: the outcomes of the ReDNet project. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental (in press) [IF: 2,476 (2011)]      
Kapitány-Fövény, M., Kertész, M., Winstock, A., Deluca, P., Corazza, O., Farkas, J, Zacher, G., Urbán, R., Demetrovics, Z. (2013). Substitutional potential of mephedrone: An analysis of the subjective effects. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental (in press) [IF: 2,476 (2011)]      
Pápay, O., Urbán, R., Griffiths, M., Nagygyörgy, K., Farkas, J., Kökönyei, Gy., Felvinczi, K., Oláh, A., Elekes, Z., Demetrovics, Z. (2012). Psychometric properties of the Problematic Online Gaming Questionnaire Short-Form (POGQ-SF) and prevalence of problematic online gaming in a national sample of adolescents. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking (in press) [IF: 2,710 (2011)]      
Corazza, O., Demetrovics, Z., van den Brink, W., & Schifano, F. (2013). ‘Legal highs’ an inappropriate term for ‘Novel Psychoactive Drugs’ in drug prevention and scientific debate. International Journal of Drug Policy, 24(1), 82-83[IF: 2,405 (2011)]      
Nagygyörgy, K., Urbán, R., Farkas, J., Griffiths, M., Zilahy, D., Kökönyei, G., Mervó, B., Reindl, A., Ágoston, C., Kertész, A., & Harmath, E., Oláh, A., & Demetrovics, Z. (2013). Typology and sociodemographic characteristics of Massively Multiplayer Online Game players. International Journal of Human-Computer Interaction, 29(3), 192-200 [IF: 0,949 (2011)]      
2012
Piontek, D., Kraus, L., Bjarnason, T., Demetrovics Zs., & Ramsted, M. (2012). Individual and country-level effects of cannabis-related perceptions on cannabis use. A multilevel study among adolescents in 32 European countries. Journal of Adolescent Health (in press) [IF: 3,334 (2011)]      
Mónok, K., Berczik, K., Urbán, R., Szabó, A., Griffiths, M. D., Farkas, J., Magi, A., Eisinger, A., Kurimay, T., Kökönyei, Gy., Kun, B., Paksi, B., & Demetrovics, Z. (2012). Psychometric properties and concurrent validity of two exercise addiction measures: A population wide study. Psychology of Sport & Exercise, 13(6), 739-746 [IF: 1,867 (2011)]      
Demetrovics, Z. (2012). Adolescent behavior and health in cross-cultural context. Journal of Early Adolescence, 32(1), 14-19. [IF: 1,556 (2010)]      
Demetrovics, Z., Urbán, R., Nagygyörgy, K., Farkas, J., Griffiths, M. D., Pápay, O., Kökönyei, Gy., Felvinczi, K., & Oláh, A. (2012). The development of the Problematic Online Gaming Questionnaire (POGQ). PLoS ONE (in press) [IF: 4,411 (2010)]      
Demetrovics, Z., & Griffiths, M. D. (2012). Behavioral addictions: Past, present and future. Journal of Behavioral Addictions, 1(1), 1-2.      
Kun, B., Urbán, R., Paksi, B., Vargáné Csóbor, L., Oláh, A., & Demetrovics, Z. (2012). Psychometric characteristics of the Emotional Quotient Inventory, Youth Version, Short Form in Hungarian high school students. Psychological Assessment (Epub ahead of print) [IF: 2,589 (2010)]      
Varga, G., Szekely, A., Antal, P., Sarkozy, P., Nemoda, Z., Demetrovics, Z., & Sasvari-Szekely, M. (2012). Additive effects of serotonergic and dopaminergic polymorphisms on trait impulsivity. American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics, 159B(3), 281-288 [IF: 4,156 (2010)]      
Corazza, O., Schifano, F., Simonato, P., Fergus, S., Assi, S., Stair, J., Corkery, J., Trincas, G., Deluca, P., Davey, Z., Blaszko, U., Demetrovics, Z., Moskalewicz, J., Enea, A., Di Melchiorre, G., Mervo, B., Di Furia, L., Farre, M., Flesland, L., Pasinetti, M., Pezzolesi, C., Pisarska, A., Shapiro, H., Siemann, H., Skutle, A., Enea, A., Sferrazza, E., Torrens, M., van der Kreeft, P., Zummo, D., and Scherbaum, N. Phenomenon of new drugs on the Internet: the case of the ketamine derivative methoxetamine. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, 27(2), 145-149. [IF: 2,607 (2010)]      
Pilling, J., Konkolÿ Thege, B., Demetrovics Z., & Kopp, M. (2012). Alcohol use in the first three years of bereavement: a national representative survey. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 7(1), 3 [IF: 1,581 (2010)]    
198 KB
 
Kun, B., Balázs, H., Arnold, P., Paksi, B., & Demetrovics, Z. (2012). Gambling in Western and Eastern Europe: the example of Hungary. Journal of Gambling Studies, 28(1), 27-46 [IF: 1,303) (2010)]      
Berczik, K., Szabó, A., Griffiths, M. D., Kurimay, T., Kun, B., Urbán, R., & Demetrovics, Z. (2012). Exercise addiction: symptoms, diagnosis, epidemiology, and etiology. Substance Use and Misuse, 47(4), 403-417 [IF: 1,060 (2010)]      
2011
Iszáj, F., & Demetrovics, Z. (2011). ”Unborn selves” – Literature as self-therapy in Virginia Woolf’s work. Psychiatria Hungarica, 26(1), 26-35.    
72 KB
 
Gyollai, Á., Simor P., Köteles, F., & Demetrovics, Zs. (2011). Psychometric properties of the Hungarian version of the original and the short form of the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Neuropsychopharmacologia Hungarica, 13(2), 73-79.    
341 KB
 
Iszáj, F., & Demetrovics, Z. (2011). Balancing between sensitization and repression: The role of opium in the life and art of Edgar Allan Poe and Samuel Taylor Coleridge. Substance Use and Misuse, 46(13), 1613-1618 [IF: 1,060 (2010)]      
Koronczai, B., Urbán, R., Kökönyei, G., Paksi, B., Papp, K., Kun, B., Arnold, P. Kállai, J., Demetrovics, Z. (2011). Confirmation of the three-factor model of problematic internet use on off-line adolescent and adult samples. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(11), 657-664 [IF: 1,803) (2010)]      
Demetrovics, Z., Urbán, R., Nagygyörgy, K., Farkas, J., Zilahy, D., Mervó, B., Reindl, A., Ágoston, C., Kertész, A., & Harmath, E. (2011). Why do you play? The development of the Motives for Online Gaming Questionnaire (MOGQ). Behavior Research Methods, 43(3), 814-825 [IF: 2,403 (2010)]    
170 KB
 
Petke, Z., Mészáros, J., Vingender, I., Demetrovics, Z., Farkas, J., Kovács, Menczel, Z., Havasi, A., Simor, P., & Rácz, J. (2011). Early dropout after one month of buprenorphine/naloxone therapy. New Medicine, 14(2), 72-75.      
Corazza, O., Schifano, F., Farre, M., Deluca, P., Davey, Z., Torrens, M., Demetrovics, Z., Di Furia, L., Flesland, L., Siemann, H., Skutle, A., Van Der Kreeft, P., Scherbaum, N. (2011). Designer drugs on the Internet: a phenomenon out-of-control? The emergence of hallucinogenic drug bromo-dragonfly. Current Clinical Pharmacology, 6(2), 125-129.      
Németh, Z., Urbán, R., Kuntsche, E., Moreno San Pedro, E., Gil Roales Nieto, J., Farkas, J., Futaki, L., Kun, B., Mervó, B., Oláh, A., & Demetrovics, Z. (2011). Drinking motives among Spanish and Hungarian young adults – a cross-national study. Alcohol & Alcoholism, 46(3), 261-269 [IF: 2,599) (2010)]      
Kuntsche, E., Kuntsche, S., Knibbe, R., Simons-Morton, B., Farhat, T., Hublet, A., Bendtsen, P., Godeau E., & Demetrovics, Z. (2011). Cultural and gender convergence in adolescent drunkenness: Evidence from 23 European and North American countries. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 165(2), 152-158. [IF: 4,726) (2009)]      
Németh, Z., Kuntsche, E., Urbán, R., Farkas, J., & Demetrovics, Z. (2011). Why do festival goers drink? Assessment of drinking motives using the DMQ-R SF in a recreational setting. Drug and Alcohol Review, 30(1), 40-46. [IF: 1,646) (2009)]      
Schifano, F., Albanese, A., Fergus, S., Stair, J. L., Deluca, P., Corazza, O., Davey, Z., Corkery, J., Siemann, H., Scherbaum, N., Farre, M., Torrens, M., Demetrovics, Z., Ghodse, A. H., Psychonaut Web Mapping, ReDNet Research Groups (2011). Mephedrone (4-methylmethcathinone; ‘meow meow’): chemical, pharmacological and clinical issues. Psychopharmacology, 214(3), 593-602. [IF: 3,817) (2010)]    
348 KB
 
Tombor, I., Paksi, B., Urbán, R., Kun, B., Arnold, P., Rózsa, S., Berkes, T., & Demetrovics, Z. (2010). Epidemiology of smoking in the Hungarian population, based on national representative data. Clinical and Experimental Medical Journal, 5(1), 27-37.    
92 KB
 
Corazza, O., Assi, S., Trincas, G., Simonato, P., Corkery, J., Deluca, P., Davey, Z., Blaszko, U., Demetrovics, Z., Moskalewicz, J., Enea, A., di Melchiorre, G., Mervo, B., Fergus, S., Di Furia, L., Farre, M., Flesland, L., Pasinetti, M., Pesaresi, L., Pezzolesi, C., Pisarska, A., Scherbaum, N., Shapiro, H.,Siemann, H., Skutle, A., Stair, J., Sferrazza, E., Torrens, M., van der Kreeft, P., Zummo, D., & Schifano, F. (2011). Novel Drugs, Novel Solutions: exploring the potentials of web-assistance and multimedia approaches for the prevention of drug abuse. Italian Journal on Addiction, 1(1-2), 24-31.      
2010
Gy. Kiss, E., Hosszú, D., Káplár, M., Vargha, A., & Demetrovics, Z. (2010). Understanding different types of drug addiction: A psychodynamic approach. Szondiana 30, 196-210.      
Németh, Z., Kun, B., & Demetrovics, Z. (2010). The involvement of GHB (Gamma-hydroxybutyrate) in alleged sexual assaults: A systematic review. Journal of Psychopharmacology, 24(9), 1281-1287. [IF: 3,647 (2009)]    
144 KB
 
Demetrovics, Z., Varga, G., Székely, A., Vereczkei, A., Csorba, J., Balázs, H., Hoffmann, K., Sasvary-Szekely, M., & Barta, C. (2010). Association between novelty seeking of opiate dependent patients and the catechol-o-methyltransferase (comt) Val158Met polymorphism. Comprehensive Psychiatry, 51(5), 510-515. [IF: 2,082 (2009)]    
193 KB
 
Corazza, O., Davey, Z., Deluca, P., Demetrovics, Z., Enea, A., di Melchiorre, G., Di Furia, L., Farre, M., Flesland, L., Scherbaum, N., Siemann, H., Skutle, A., Torrens, M., Pasinetti M., Pezzolesi, C., Shapiro, H., Sferrazza, E., van der Kreeft, P., & Schifano, F. (2010). Le nuove potenzialità della prevenzione digitale in materia di nuove droghe: il ruolo del Recreational Drugs European Network. [The new potentialities of digital prevention in the field of the new drugs: the role of the Recreational Drugs European Network] (in Italian) Dipendenze Patologiche–Addictive Disorders, 5(2), 43-46.    
486 KB
 
Kun, B., Balázs, H., Kapitány, M., Urbán, R., & Demetrovics, Z. (2010). Confirmation of the Three-factor Model of Assessing Emotions Scale (AES): Verification of the Theoretical Starting Point. Behavior Research Methods, 42(2), 596-606. [IF: 2,923 (2009)]    
286 KB
 
Kun, B., & Demetrovics, Z. (2010). Emotional intelligence and addictions: a systematic review. Substance Use & Misuse, 45(7-8), 1131-1160. [IF: 0,725 (2009)]    
499 KB
 
Tombor, I., Urbán, R., Berkes, T., & Demetrovics, Z. (2010). Denial of smoking-related risk among pregnant smokers. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 89(4), 524-530. [IF: 1,618) (2009)]    
109 KB
 
Urbán, R., & Demetrovics, Z. (2010). Smoking outcome expectancies: A multiple indicator and multiple cause (MIMIC) model. Addictive Behaviors, 35(6), 632-635. [IF: 2,248) (2009)]    
187 KB
 
2009
Demetrovics, Z. (2009). Co-morbidity of drug addiction: An analysis of epidemiological data and possible etiological models. Addiction Research & Theory, 17(4), 420-431. [IF: 0,626]    
128 KB
 
Demetrovics, Zs., Farkas, J, Csorba, J., Németh, A., Mervó, B., Szemelyácz, J., Fleischmann, E., Kassai-Farkas, Á., Petke, Zs., Oroján, T., Rózsa, S., Rigó, P., Funk, F., Kapitány, M., Kollár, A., & Rácz, J. (2009). Early experiences with Suboxone maintenance therapy in Hungary. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 11(4), 249-257.    
279 KB
 
2008
Demetrovics, Z., Szeredi, B., & Rózsa, S. (2008). The three-factor model of internet addiction: the development of the Problematic Internet Use Questionnaire. Behavior Research Methods, 40(2), 563-574. [IF: 1,737]    
534 KB
 
Urbán, R., Kökönyei, G., & Demetrovics, Z. (2008). Alcohol outcome expectancies and drinking motives mediate the association between sensation seeking and alcohol use among adolescents. Addictive Behaviors, 33(10), 1344-1352. [IF: 1,846]    
496 KB
 
Kökönyei, Gy., Reinhardt, M., Pajkossy, P., Kiss, B., & Demetrovics, Z. (2008). Characteristics of personal strivings and their relationship with life satisfaction. Cognition, Brain, Behaviour, 12(4), 409-433.    
263 KB
 
2007
Demetrovics, Z., Barth, Á., Bognár, G., Kun, B., & van den Brink, W. (2007). Wiedza i postawy psychiatrów wobec osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz sposoby ich leczenia na Węgrzech [Knowledge of and Attitudes About Drug Addicts and Their Treatment Among Psychiatrists in Hungary] (in Polish) Alkoholizm i Narkomania, 20(3), 303-312.    
252 KB
 
2001
Demetrovics, Z. (2001). [The Face of Illegal Drug use in Hungary in Times of Transition. Focus on the Psychostimulants] (in Russian) Azerbaijan Psychiatric Journal, 1(4), 52-60.    
822 KB
 
2000
Demetrovics, Z. (2000). Family-History Perspective of Opiate Addiction. Focusing on Pre- and Perinatal Events. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 12(3), 443-466.      
1999
Buda, B., Gondos, A., Demetrovics, Z. (1998). Studying Human Rights Violations in Psychiatric Wards. Mental Health Reforms, 3(1), 13-14.      
2010
Demetrovics, Z. (2010). Opiate addiction: balancing pain and pleasure. In T. Decorte, & J. Fountain (Eds.), Pleasure, pain and profit (pp. 55-66). Lengerich: Pabst Science Publishers.      
Demetrovics, Z., & Rácz, J. (2010). Hungary. In R. Muscat (Ed.), Treatment systems overview (pp. 79-91). Strasbourg: Council of Europe.      
Demetrovics, Z. (2010). Hungary. In R. Muscat (Ed.), Research and policy. Examples of the interaction between researchers and policy-makers from 16 countries (pp. 21). Strasbourg: Council of Europe.      
Demetrovics, Z. (2010). Hongrie. In R. Muscat (Ed.), Recherche et politique. Exemples de l’ interaction entre chercheurs et responsables politiques dans 16 payes (pp. 60). Strasbourg: Council of Europe.      
2009
Demetrovics, Z. (2009). Hungary. In P. Hadfield (Ed.), Nightlife and Crime: Social Order and Governance in International Perspective (169-182). Oxford: Oxford University Press.      
2008
Demetrovics, Z. (2008). Hungary. In G. Meyer, T. Hayer & M. Griffiths (Eds.), Problem Gambling in Europe. Challenges, Prevention, and Interventions (pp. 123-136). New York: Springer.      
Sárosi, P., & Demetrovics, Z. (2008). Cannabis in Hungary: drug policy, legislation, and civil movements. In D. Korf (Eds.), Cannabis in European: Dynamics in perception, policy and markets (pp. 155-171). Lengerich: Pabst Science Publishers.      
Moskalewicz, J., Allaste, A.-A., Demetrovics, Z., Klempova, D., Sierosławski, J., Csemy, L., Flaker, V., Georgiades, N., Girard, A., Grebenc, V., Jasaitis, E., Jenko, I. K., Muscat, R., Trapencieris, M., Vella, S., & Žagar, A. (2008). Enlargement 2005: cannabis in the new EU Member States. In S. Rödner Sznitman, B. Olsson & R. Room (Eds.), A cannabis reader: global issues and local experiences (pp. 65-93). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.    
2.29 MB
 
Demetrovics, Z. (2008). Drug and alcohol policy in Hungary. In R. Muscat (Ed.), From a policy on illegal drugs to a policy on psychoactive substances (pp. 85-89). Strasbourg: Council of Europe.      
Demetrovics, Z., & Rácz, J. (2008). Hungary. In R. Muscat (Ed.), Treatment Systems Overview (pp. 67-77). Strasbourg: Council of Europe.      
2006
Demetrovics, Z. (2006). Recreational Drug Use in Hungary: A Brief History. In A. Sárváry (Ed.), Epidemiology and Social Effects of Drug-Taking in the Visegrad Four Countries. Proceedings of the International Conference (pp. 17-21). Nyíregyháza.      
Kun, B., Demetrovics, Z., Paksi, B., Barth, Á., & Somogyi, Z. B. (2006). Psychiatrists’ knowledge of and opinion about drug addiction treatment In Hungary. In A. Sárváry (Ed.), Epidemiology and Social Effects of Drug-Taking in the Visegrad Four Countries. Proceedings of the International Conference (pp. 101-102). Nyíregyháza.      
Nádas, E., Demetrovics, Z., Kun, B., & Vadász, P. (2006). Understanding the Hungarian recreational party scene: using qualitative methods. In A. Sárváry (Ed.), Epidemiology and Social Effects of Drug-Taking in the Visegrad Four Countries. Proceedings of the International Conference (pp. 103-108). Nyíregyháza.      
2001
Demetrovics, Z. (2001). Family Roots of Chemical Dependency. In M. Nechifor & P. Boisteanu (Eds.), Pharmacodependences - mechanisms, clinical aspects, treatment (pp. 121-129). Iasi: Editura Glissando.      
Demetrovics, Z. (2001). Cultural Changes and the Changing Face of Youth Subculture and Drug Use. Some Comparisons between Western and Eastern Europe. In M. Nechifor & P. Boisteanu (Eds.), Pharmacodependences - mechanisms, clinical aspects, treatment (pp. 109-117). Iasi: Editura Glissando.      
2000
Demetrovics, Z., Kovács, L., & Balog, P. (2000). Fumatul şi consumul de alcool şi droguri printre liceenii de 16 ani în anul 1999 în Miercurea-Ciuc. In A. Veress (Ed.), Conduite autolitice. Devianţele de personalitate. Recuperarea în neurologia pediatrică (pp. 173-178). Miercurea-Ciuc: Editura Status.      
1998
Buda, B., Gondos, A., & Demetrovics, Z. (1998). Report on the Work of the Psychiatric Section. In B. Buda, A. Gondos & Z. Demetrovics (Eds.), Costs of Rights in Psychiatry III. Hungarian Study and Conclusions (pp. 13-17). Budapest: Constitutional & Legislative Policy Institute.      
Demetrovics, Z. (1998). Operating Costs of Psychiatric Care. In B. Buda, A. Gondos & Z. Demetrovics (Eds.), Costs of Rights in Psychiatry III. Hungarian Study and Conclusions (pp. 39-43). Budapest: Constitutional & Legislative Policy Institute.      
Buda, B., Gondos, A., & Demetrovics, Z. (1998). Legal, Administrative and Psychosocial Advocacy of Chronic Mental Patients. In B. Buda, A. Gondos & Z. Demetrovics (Eds.), Costs of Rights in Psychiatry III. Hungarian Study and Conclusions (pp. 123-127). Budapest: Constitutional & Legislative Policy Institute.      
2011
Demetrovics Zs. (2010). Az addikciók orvosi antropológiája. In Lázár I., Pikó B. (szerk.), Orvosi antropológia. A magyar orvosi antropológia tankönyve. Budapest: Medicina Könyvkiadó (megjelenés alatt).      
Paksi B., Nyírády A., Nádas E., Buda B., Felvinczi K., & Demetrovics Zs. (2011). Az iskolai színtéren jelen lévő drogprevenciós kínálat jellemzői. In B. Paksi, & Zs. Demetrovics (szerk.), Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában (pp. 27-94). Budapest: L'Harmattan Kiadó.      
Paksi B., & Demetrovics Zs. (2011). Az ICSSZEM–OM pályázatban részt vevő iskolákprevenciós tevékenységének főbb jellemzői. In B. Paksi, & Zs. Demetrovics (szerk.), Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában (pp. 146-167). Budapest: L'Harmattan Kiadó.      
Paksi B., Nádas E., Felvinczi K., & Demetrovics Zs. (2011). Néhány hazai iskolai drogprevenciós program értékelése. In B. Paksi, & Zs. Demetrovics (szerk.), Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában (pp. 215-277). Budapest: L'Harmattan Kiadó.      
Paksi B., Bozsonyi K., & Demetrovics Zs. (2011). Az ICSSZEM–OM pályázati rendszer keretében megvalósult iskolai egészségfejlesztési és drogmegelőzési tevékenység értékelése. In B. Paksi, & Zs. Demetrovics (szerk.), Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában (pp. 278-316). Budapest: L'Harmattan Kiadó.      
2010
Demetrovics Zs., Koronczai, B. (2010). Az internetfüggőség néhány pszichológiai vonatkozása. In J. Talyigás (szerk.) Az internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében (pp. 121-132). Budapest: Scolar Kiadó.      
Demetrovics Zs. (2010). A megszaladás jelenségének szerepe az addiktológiai zavarok értelmezésében. In Csányi V., Miklósi Á. (szerk.), Fékevesztett evolúció. Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban (pp. 135-160). Budapest: Typotex.      
Demetrovics Zs., Kun B. (2010). A viselkedési függőségek és az impulzuskontroll egyéb zavarainak helye az addikciók spektrumán. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 29-40). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Balázs H., Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Kóros játékszenvedély. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 43-75). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Pirománia. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 77-90). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Kleptománia. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 91-106). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Intermittáló explozív zavar. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 107-121). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Trichotillománia. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 123-145). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Onychophagia. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 149-157). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Patológiás bőrfelsértés. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 159-171). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Szexuális addikciók. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 173-211). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Kényszeres vásárlás. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 213-236). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Koronczai B., Demetrovics Zs., Kun B. (2010). Internetfüggőség és problémás internethasználat. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 253-279). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Szabó A., Demetrovics Zs., Kun B., Kurimay T. (2010). Testedzésfüggőség. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 283-305). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Munkafüggőség. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 307-329). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Vallásfüggőség. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 387-392). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
2009
Demetrovics Zs. (2009). A droghasználat módozatai. In Rigó J., Oberth J., Sógorka I. (szerk.), Droghasználó várandós nők és gyermekeik ellátása (pp. 158-166). Budapest: Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány.      
Demetrovics Zs. (2009). Addiktológiai fogalomtár. In Rácz J. (szerk.), Rendészeti ismeretek a kábítószer-problémával kapcsolatban (pp. 16-36). Budapest: IRM Büntetőpolitikai Főosztály.      
Dúll A., Paksi B., Demetrovics Zs. (2009). A helyfogyasztás színterei: a bevásárlóközpontok környezetpszichológiai elemzése. In Demetrovics Zs., Paksi B., Dúll A. (szerk.), Pláza, ifjúság, életmód. Egészséglélektani vizsgálatok a fiatalok körében (pp. 21-74). Budapest: L'Harmattan Kiadó.      
Paksi B., Arnold P., Demetrovics Zs. (2009). Fiatalok plázalátogatási szokásai és egészségmagatartása: kvantitatív összehasonlító elemzések. In Demetrovics Zs., Paksi B., Dúll A. (szerk.), Pláza, ifjúság, életmód. Egészséglélektani vizsgálatok a fiatalok körében (pp. 75-118). Budapest: L'Harmattan Kiadó.      
Arnold P., Paksi B., Forstner M., Demetrovics Zs. (2009). Plázalátogató fiatalok szabadidő eltöltési szokásainak, valamint egészségmagatartásának kvalitatív vizsgálata. In Demetrovics Zs., Paksi B., Dúll A. (szerk.), Pláza, ifjúság, életmód. Egészséglélektani vizsgálatok a fiatalok körében (pp. 119-158). Budapest: L'Harmattan Kiadó.      
Kun B., Kovacsics L., Felvinczi K., Fábián R., Vadász P., Erdélyi I., Sebestyén E., Buda B., Demetrovics Zs. (2009). „Alternatíva”: Múlt, jelen és jövő. Előzetes elképzelések és megvalósulás. In Demetrovics Zs., Paksi B., Dúll A. (szerk.), Pláza, ifjúság, életmód. Egészséglélektani vizsgálatok a fiatalok körében (pp. 159-201). Budapest: L'Harmattan Kiadó.      
Demetrovics Zs., Kun B. (2009). Drogkutatások Magyarországon. In Felvinczi K., Nyírády A. (szerk.), Drogpolitika számokban (pp. 57-80). Budapest: Nemzeti Drogmegelőzési Intézet.      
Barát K., Demetrovics Zs. (2009). Családterápia és szerfüggőség. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai III. (pp. 345-363). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Demetrovics Zs. (2009). A droghasználat családi háttere. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai III. (pp. 129-147). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Takács I. G., Demetrovics Zs. (2009). Ártalomcsökkentés: elmélet és gyakorlat. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai III. (pp. 431-486). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Honti J., Demetrovics Zs. (2009). HIV/AIDS és droghasználat. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai II. (pp. 407-428). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Ujváry I., Demetrovics Zs. (2009). A neurotranszmitterek: alapismeretek a pszichoaktívszer-hatás neurokémiai értelmezéséhez. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai II. (pp. 25-59). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Ujváry I., Demetrovics Zs. (2009). Az amfetamin-típusú és rokon hatású pszichostimuláns szerek. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai II. (pp. 101-150). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Ujváry I., Demetrovics Zs. (2009). A hallucinogének. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai II. (pp. 151-205). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
2008
Demetrovics Zs., Kalapos M. P. (2008). Kommunikáció alkohol- és drogfüggő betegekkel. In Pilling J. (szerk.), Orvosi kommunikáció (pp. 227-254). Budapest: Medicina Könyvkiadó.      
Demetrovics Zs. (2008). Adaptív jelenségek és alkalmazkodási törekvések az addiktív betegségekben. In Gyöngyösiné Kiss E. (szerk.), Nyolc évtized: Tanulmányok a Magyar Pszichológiai Társaság életéből. (pp. 99-118). Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság.      
Demetrovics Zs., Kun B. (2008). Partikultúra és droghasználat. In Bali J., Fiáth T., Nikitscher P., Szász A. (szerk.), A kultúra kódjai. (pp. 229-237). Budapest: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem.      
Demetrovics Zs. (2008). A droghasználat jelenségének nézőpontjai. In Sebestyén E., Sós I., Hábencius J. (szerk.), Kézikönyv a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára (pp. 3-6). Budapest: Nemzeti Drogmegelőzési Intézet.      
Demetrovics Zs., Hábencius J., Márta I. (2008). Az intézményhálózat ismertetése az egyes rizikófaktorok és korosztályi sajátosságok vonatkozásában. In Sebestyén E., Sós I., Hábencius J. (szerk.), Kézikönyv a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára (pp. 16-22). Budapest: Nemzeti Drogmegelőzési Intézet.      
Demetrovics Zs., Nádas E., Kun B. (2008). Rekreációs droghasználat Magyarországon: előzmények. In Demetrovics Zs., Rácz J. (szerk.), Partik, drogok, ártalomcsökkentés. Kvalitatív kutatások a partiszcénában. (pp. 13-24). Budapest: L'Harmattan Kiadó.      
Demetrovics Zs., Kun B., Nádas E., Vadász P. (2008). A magyarországi táncos-zenés rekreációs színtéren megjelenő droghasználat jellemzői. In Demetrovics Zs., Rácz J. (szerk.), Partik, drogok, ártalomcsökkentés. Kvalitatív kutatások a partiszcénában. (pp. 25-223). Budapest: L'Harmattan Kiadó.      
Rácz J., Demetrovics Zs. (2008). Összefoglalás és javaslatok. In Demetrovics Zs., Rácz J. (szerk.), Partik, drogok, ártalomcsökkentés. Kvalitatív kutatások a partiszcénában. (pp. 291-295). Budapest: L'Harmattan Kiadó.      
2007
Rózsa S., Demetrovics Zs., V. Komlósi A. (2007). A személyiség struktúrája és az interperszonális körmodell. In Demetrovics Zs., Kökönyei Gy., Oláh A. (szerk.), Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig (pp. 47-82). Budapest: Trefort Kiadó.      
Demetrovics Zs. (2007). Az addiktológia alapfogalmai. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai I. (pp. 27-45). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Demetrovics Zs. (2007). Pszichoaktív szerek. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai I. (pp. 47-71). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Demetrovics Zs., Kun B. (2007). Viselkedési addikciók. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai I. (pp. 133-225). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Demetrovics Zs. (2007). A drogfüggőség pszichodinamikus megközelítése. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai I. (pp. 313-324). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Paksi B., Demetrovics Zs. (2007). Illegális droghasználat a serdülőkorúak körében: elterjedtség, okok és a beavatkozás lehetőségei. In Demetrovics Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. (szerk.), Iskolai egészségpszichológia (pp. 243-261). Budapest: L’Harmattan Kiadó.      
2006
Dúll A., Demetrovics Zs., Paksi B., Felvinczi K., Buda B. (2006). A bevásárlóközpontok, mint a csellengés helyei: A „hely-fogyasztás” kontextuális elemzése. In Dúll A., Szokolszky Á. (szerk.), Környezet – pszichológia (pp. 107-132). Budapest: Akadémiai Kiadó.      
Paksi B., Demetrovics Zs., Czakó Á. (2006). Az iskolai drogprevenciós programok értékelése. In Albert-Lőrincz E. (szerk.), Átfesthető horizont (pp. 305-355). Kolozsvár: Scientia Kiadó.      
Kun B., Demetrovics Zs. (2006). Kábítószer-témával foglalkozó egyéb kutatások. In Felvinczi K., Nyírády A., Portörő P. (szerk.), Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2006 (pp. 35-53). Budapest: Szociális és Munkaügyi Minisztérium.      
Demetrovics Zs. (2006). Az LSD ma. In Sipos K., Gritz A. (szerk.), Egészségpszichológiai szöveggyűjtemény (pp. 185-191). Budapest: Budapest Főváros XVII. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat Egészségnevelése.      
Demetrovics Zs. (2006). Drogfogyasztás a mai Magyarországon. In Bíró J. (szerk.), Biopolitika – Drogprevenció. Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről (pp. 63-80). Budapest: L’Harmattan.      
Paksi B., Demetrovics Zs., Czakó Á. (2006). Az iskolai drogprevenciós programok értékelése – 2001. In Bíró J. (szerk.), Biopolitika – Drogprevenció. Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről (pp. 127-164). Budapest: L’Harmattan.      
2005
Demetrovics Zs. (2005). A rekreációs környezetben megjelenő droghasználat alakulása Magyarországon. In Borsi É., Portörő P. (szerk.), Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2005 (pp. 81-98). Budapest: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium.      
2004
Demetrovics Zs., Szemelyácz J. (2004). Kommunikáció drogfüggő betegekkel. In Pilling J. (szerk.), Orvosi kommunikáció (pp. 327-350). Budapest: Medicina Könyvkiadó.      
Dúll A., Urbán R., Demetrovics Zs. (2004). Aktivációs szint, stressz és a tudatállapotok. In Kollár K. N., Szabó É. (szerk.), Pszichológia pedagógusoknak (pp. 131-168). Budapest: Osiris Kiadó.      
Borsi É., Demetrovics Zs. (2004). A kábítószer-problémával összefüggő egyéb kutatások és azok tapasztalatai. In Nyírády A., Felvinczi K. (szerk.), Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2004 (pp. 43-52). Budapest: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium.      
Demetrovics Zs. (2004). A kábítószer-probléma természete. In Sebestyén E., Sós I. (szerk.), Kézikönyv a Kábítószerügyi egyeztető Fórumok számára (pp. 11-14). Budapest: Nemzeti Drogmegelőzési Intézet.      
Demetrovics Zs., Balázs H. (2004). Drogosok. In Gelsei G., Gergely V., Horváth V., Rácz M. (szerk.), A láthatatlanság vége – társadalomismereti olvasókönyv (pp. 121-141). Budapest: Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért.      
Demetrovics Zs., Hábencius J., Márta I. (2004). A kábítószer-probléma össztársadalmi szintű megelőzését, kezelését, valamint a rehabilitációt és reszocializációt elősegítő intézményhálózat ismertetése, az egyes rizikófaktorok és korosztályi sajátosságok vonatkozásában. In Sebestyén E., Sós I. (szerk.), Kézikönyv a Kábítószerügyi egyeztető Fórumok számára (pp. 19-24). Budapest: Nemzeti Drogmegelőzési Intézet.      
talomcsökkentés szemlélete és szerepe a drogprobléma kezelésében. In Felvinczi K. (szerk.), Tudat-módosítás. A kábítószer-probléma kezelése az Európai Unióban. „Az Országgyűlés Ifjúsági és sportbizottsága által szervezett parlamenti nyílt nap a kábítószer-problémáról” c. esemény kiadványához. Budapest: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium.      
2003
Demetrovics Zs. (2003). Az LSD ma. Zárótanulmány. In Hofmann A., LSD - Bajkeverő csodagyerekem. Egy „varázsszer” felfedezése (pp. 186-193). Budapest: EDGE 2000 - NDI.      
Demetrovics Zs. (2003). Ártalomcsökkentő drogpolitika és ártalomcsökkentő programok Magyarországon: Helyzetkép - 2003. In Ritter I., Felvinczi K. (szerk.), Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2003 (pp. 181-186). Budapest: Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium.      
Demetrovics Zs. (2003). Drogproblémával kapcsolatos vizsgálatok Magyarországon, 2002-ben. In Ritter I., Felvinczi K. (szerk.), Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2003 (pp. 46-52). Budapest: Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium.      
Demetrovics Zs. (2003). Partik és Drogok. In Kapócs I., Maár M., Szabadka P. (szerk.), Ifjú-kór 2 (pp. 68-86). Budapest: Okker.      
2002
Demetrovics Zs. (2002). Néhány gondolat a drogproblémáról. In Buda B. (szerk.), Drogok, drogprevenció, ifjúsági problémák, intézményi szerepzavarok (pp. 9-34). Budapest: Nemzeti Drogmegelőzési Intézet.      
Demetrovics Zs. (2002). A marihuánáról. In Buda B. (szerk.), Drogok, drogprevenció, ifjúsági problémák, intézményi szerepzavarok (pp. 35-54). Budapest: Nemzeti Drogmegelőzési Intézet.      
Demetrovics Zs. (2002). Marihuána: pszichológiai és antropológiai szempontok. In Ritter I. (szerk.), Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről (pp. 251-265). Budapest: Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium.      
2001
Demetrovics Zs. (2001). A drogfogyasztás néhány kérdése. In Miletics B. (szerk.), Szirének Éneke (pp. 141-166). Budapest: L’Harmattan Kiadó.      
Demetrovics Zs. (2001). Drogproblémával kapcsolatos vizsgálatok 2000-ben. In Ritter I. (szerk.), Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2001 (pp. 70-90). Budapest: Ifjúsági és Sportminisztérium.      
Demetrovics Zs. (2001). Bevezető: Az amfetamin típusú drogok. In Ritter I. (szerk.), Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről (pp. 156-158). Budapest: Ifjúsági és Sportminisztérium.      
Demetrovics Zs. (2001). Amfetamin típusú drogokat használók Magyarországon a kutatások tükrében. In Ritter I. (szerk.), Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2001 (pp. 184-192). Budapest: Ifjúsági és Sportminisztérium.      
2000
Demetrovics Zs. (2000). Az Ecstasy története. In Demetrovics Zs. (szerk.), A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák (pp. 15-27). Budapest: Animula Kiadó.      
Demetrovics Zs. (2000). Az Ecstasy a legújabb kutatások tükrében. In Demetrovics Zs. (szerk.), A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák (pp. 89-123). Budapest: Animula Kiadó.      
Demetrovics Zs. (2000). Amfetamin és Ecstasy használat budapesti diszkókban. In Demetrovics Zs. (szerk.), A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák (pp. 159-169). Budapest: Animula Kiadó.      
Demetrovics Zs., Sajgál R., Gosztonyi G. (2000). Alkohol- és droghasználat valamint dohányzás Budapest táncos szórakozóhelyein. In Gayer Gy. (szerk.), Drog-balesetek és a discok világa (pp. 59-75). Budapest: Human Agape Alapítvány.      
1999
Demetrovics Zs. (1999). Pre- és perinatális előzmények az opiát-addikció kialakulásában. In Raffai J. (szerk.), Várandóság, születés, gyermeknevelés a magyarországi kultúrákban (pp. 59-75). Budapest: Animula.      
1998
Demetrovics Zs. (1998). A család és a drog mátrixa. In Kékes M. (szerk.), Ne veszítsd el a fejed! Mit tehetünk a drogfüggőség és az alkoholizálás megelőzése és gyógyítása érdekében? (pp. 46-50). Budapest: Műszaki Könyvkiadó.      
1997
Demetrovics Zs. (1997). Gyógyítás máshol, máshogy és találkozási pontok. In A. Gergely A. (szerk.), Ultrakisebbségek Magyarországon I. Drogkultúra, drogfüggés, társkapcsolatok (pp. 5-11). Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális Kutatóközpont.      
Demetrovics Zs. (1997). A drogosok nyelvhasználata és szempontváltás az addiktológiai ellátásban. In A. Gergely A. (szerk.), Ultrakisebbségek Magyarországon I. Drogkultúra, drogfüggés, társkapcsolatok (pp. 12-32). Budapest: Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális Kutatóközpont.      
Demetrovics Zs. (1997). Az első opiáthasználat élménye kipróbálóknál, időszakos drogfogyasztóknál és kényszeres használóknál. In A. Gergely A. (szerk.), Ultrakisebbségek Magyarországon I. Drogkultúra, drogfüggés, társkapcsolatok (pp. 33-48). Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális Kutatóközpont.      
előszó, utószó, bevezető
Demetrovics Zs., Kun B. (2010). Előszó. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV (pp. 25-26). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Bagdy E., Demetrovics Zs., Pilling J. (2009). Prológus. In Bagdy E., Demetrovics Zs., Pilling J. (szerk.), Polihistória (pp. 11-12). Budapest: Akadémiai Kiadó.      
Demetrovics Zs. (2009). Előszó. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai III (pp. 23-24). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Demetrovics Zs. (2009). Előszó. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai II (pp. 21-22). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Demetrovics Zs., Rácz J. (2008). Bevezetés. In Demetrovics Zs., Rácz J. (szerk.), Partik, drogok, ártalomcsökkentés. Kvalitatív kutatások a partiszcénában. (pp. 11-12). Budapest: L'Harmattan Kiadó.      
Demetrovics Zs. (2007). A sorozatszerkesztő előszava. In Grund J-P. C., Öfner P., Verbraeck H. T., Marel o Del, kas kamel, le romes duvar. Droghasználat és HIV-kockázat a romák körében. (pp. 7). Budapest: L’Harmattan Kiadó.      
Demetrovics Zs. (2007). Bevezető. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai I (pp. 19-24). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Demetrovics Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. (2007). Előszó: Az iskolai egészségpszichológia. In Demetrovics Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. (szerk.), Iskolai egészségpszichológia (pp. 7-13). Budapest: L’Harmattan Kiadó.      
Buda B., Demetrovics Zs. (2007). Előszó. In Urbán R. (szerk.), A dohányzás egészségpszichológiája (pp. 9-11). Budapest: Nyitott Könyvműhely Kiadó - NDI.      
Demetrovics Zs. (2005). Előszó a magyar kiadáshoz. In Zinberg N. E., Függőség és kontroll. Drog, egyén, társadalom (pp. 7-9). Budapest: Nyitott Könyvműhely Kiadó - NDI.      
Demetrovics Zs. (2005). Sorozatszerkesztői előszó. In Pikó B. (szerk.), Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban (pp. 7). Budapest: L’Harmattan Kiadó.      
Demetrovics Zs. (2005). Utószó. In Fekete P., Szerencsejáték életre-halálra (pp. 169-170). Budapest: L’Harmattan Kiadó.      
Buda B., Demetrovics Zs. (2004). Előszó a sorozathoz. In Earlywine M., Marihuána – a tudomány álláspontja (pp. 7-8). Budapest: EDGE 2000 - NDI.      
Demetrovics Zs. (2004). Előszó a magyar kiadáshoz. In Earlywine M., Marihuána – a tudomány álláspontja (pp. 9-11). Budapest: EDGE 2000 - NDI.      
Demetrovics Zs. (2004). Utószó. In Sinkáné Sinka M., Kővirág. A drogpokol hétköznapjai (pp. 175-177). Budapest: L’Harmattan Kiadó.      
Demetrovics Zs. (2003). Előszó a magyar kiadáshoz. In Hofmann A., LSD - Bajkeverő csodagyerekem (pp. 5-7). Budapest: EDGE 2000 - NDI.      
Demetrovics Zs. (2000). Előszó. In Demetrovics Zs. (szerk.), A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák (pp. 9-11). Budapest: Animula.      
Demetrovics Zs. (2007). Drog, család, személyiség. Különböző típusú drogok használatának személyiségpszichológiai és családi háttere. Budapest: L’Harmattan Kiadó.    
1.53 MB
 
Demetrovics Zs. (2007). A droghasználat funkciói. Budapest: Akadémiai Kiadó.      
Paksi B., Demetrovics Zs. (2002). A drogprevenciós gyakorlat megismerése. A budapesti drogprevenciós programok felmérése és értékelése. Budapest: L’Harmattan Kiadó.      
Demetrovics Zs. (2001). Droghasználat Magyarország táncos szórakozóhelyein. Budapest: L’Harmattan Kiadó.      
Demetrovics Zs. (1998). Drog és Disco Budapesten. Táncos szórakozóhelyeket látogató fiatalok szocio-demográfiai jellemzői és drogfogyasztási szokásai. Budapest: Budapesti Szociális Forrásközpont.    
860 KB
 
Demetrovics Zs., Gosztonyi G., Nógrádi G. J., Sajgál R. (1997). Drogproblémák kezelésével foglalkozó budapesti intézmények helyzetének és nyújtott szolgáltatásainak felmérése. Budapest: Budapesti Szociális Forrásközpont.      
Demetrovics, Zs. (1998). Drug and Disco in Budapest. Smoking, Alcohol Consumption and Drug-Using Behavior Among Youth in Clubbing Subculture. Budapest: Regional Resource Centre.    
533 KB
 
Paksi B., Demetrovics Zs., (szerk.). (2011). Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában. Budapest: L'Harmattan Kiadó.      
Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.). (2010). Az addiktológia alapjai IV. Viselkedési Függőségek. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Demetrovics Zs., Paksi B., Dúll A. (szerk.). (2009). Pláza, ifjúság, életmód. Egészséglélektani vizsgálatok a fiatalok körében. Budapest: L'Harmattan Kiadó.    
3.28 MB
 
Demetrovics Zs. (szerk.). (2009). Az addiktológia alapjai III. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Demetrovics Zs. (szerk.). (2009). Az addiktológia alapjai II. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Bagdy E., Demetrovics Zs., Pilling J. (szerk.). (2009). Polihistória. Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából. Budapest: Akadémiai Kiadó.      
Demetrovics Zs., Rácz J., Farkas J., Kaló Zs. (szerk.). (2009). A Magyar Addiktológiai Társaság VII. Országos Kongresszusa. Addiktológia a változó kihívások korában. Előadáskivonatok. Az Addictologia Hungarica Supplementuma. Budapest: L’Harmattan Könyvkiadó.      
Demetrovics Zs., Rácz J. (szerk.). (2008). Partik, drogok, ártalomcsökkentés. Kvalitatív kutatások a partiszcénában. Budapest: L'Harmattan Kiadó.    
2.51 MB
 
Demetrovics Zs. (szerk.). (2007). Az addiktológia alapjai I. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Demetrovics Zs., Kökönyei Gy., Oláh A. (szerk.). (2007). Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. Budapest: Trefort Kiadó.      
Demetrovics Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. (szerk.). (2007). Iskolai egészségpszichológia. Budapest: L’Harmattan Kiadó.      
Demetrovics Zs., Rácz J. (szerk.). (2007). A Magyar Addiktológiai Társaság VI. Országos Kongresszusa. Az addiktológia kihívásai multidiszciplináris nézpontból. Előadáskivonatok. Az Addictologia Hungarica Supplementuma. Budapest: L’Harmattan Könyvkiadó.      
Demetrovics Zs., Bodrogi A. (szerk.). (2005). Komorbiditás. Az Addictologia Hungarica tematikus száma. Budapest: L’Harmattan Könyvkiadó.      
Demetrovics Zs. (szerk.). (2000). A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák. Budapest: Animula Kiadó.      
Demetrovics, Z., Fountain, J., & Kraus, L. (Eds.). (2009). Old and New Policies, Theories, Research Methods and Drug Users Across Europe. Lengerich: Pabst Science Publishers.      
Buda, B., Gondos, A., & Demetrovics, Z. (Eds.). (1998). Costs of Rights in Psychiatry II. Comparative Data from Five Eastern-European Countries. Budapest: Constitutional & Legislative Policy Institute.      
Buda, B., Gondos, A., & Demetrovics, Z. (Eds.). (1998). Costs of Rights in Psychiatry III. Hungarian Study and Conclusions. Budapest: Constitutional & Legislative Policy Institute.      
Demetrovics, Z. (Ed.). (1997). Glossary in Three Languages (English, Hungarian, Russian). Budapest: Constitutional & Legislative Policy Institute.      
Demetrovics Zs. (2007). A droghasználat funkciói. Budapest: Akadémiai Kiadó.      
Demetrovics, Z. (2010). Opiate addiction: balancing pain and pleasure. In T. Decorte, J. Fountain, & P. McCrystal (Eds.), Pain, pleasure and profit. Lengerich: Pabst Science Publishers.      
Kun, B., & Demetrovics, Z. (2010). Emotional intelligence and addictions: a systematic review. Substance Use & Misuse, 45(7-8), 1131-1160. [IF: 0,725 (2009)]    
499 KB
 
Demetrovics, Z. (2008). Hungary. In G. Meyer, T. Hayer & M. Griffiths (Eds.), Problem Gambling in Europe. Challenges, Prevention, and Interventions (pp. 123-136). New York: Springer.      
Demetrovics, Z. (2009). Co-morbidity of drug addiction: An analysis of epidemiological data and possible etiological models. Addiction Research & Theory, 17(4), 420-431. [IF: 0,626]    
128 KB
 
Demetrovics, Z., Szeredi, B., & Rózsa, S. (2008). The three-factor model of internet addiction: the development of the Problematic Internet Use Questionnaire. Behavior Research Methods, 40(2), 563-574. [IF: 1,737]    
534 KB
 
Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.). (2010). Az addiktológia alapjai IV. Viselkedési Függőségek. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.      
Demetrovics, Z., Fountain, J., & Kraus, L. (Eds.). (2009). Old and New Policies, Theories, Research Methods and Drug Users Across Europe. Lengerich: Pabst Science Publishers.      
Németh, Z., Kun, B., & Demetrovics, Z. (2010). The involvement of GHB (Gamma-hydroxybutyrate) in alleged sexual assaults: A systematic review. Journal of Psychopharmacology, 24(9), 1281-1287. [IF: 3,647 (2009)]      
Demetrovics, Z. (2009). Hungary. In P. Hadfield (Ed.), Nightlife and Crime: Social Order and Governance in International Perspective (169-182). Oxford: Oxford University Press.      
mta lista      

Demetrovics Zsolt

Önarckép